Bu ders kimden alınır, sınavında ne çıkar? Hepsi bu kürsü altında

Not dagilimlarini inceleyin

Alt menüden bir dönem seçin

 

KIM101L Genel Kimya I Lab dersi hakkındaki görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. <br />KIM101L Genel Kimya I Lab hangi öğretim üyesinden alınır, KIM101L Genel Kimya I Lab dersinde hangi konular işlenir?
Kullanıcı avatarı
Admin
 
Mesajlar: 6867
Kayıt: 23.04.2004
Bölüm: DEN
23 Nis 2004, 12:49 Başa Dön

 

DENEY ADI : ANYONLARI TANIMA REAKSİYONLARI
Önemli anyonların, farklı kimyasallar ile verdiği reaksiyonlardan faydalanarak tanınmaları.


DENEYIN YAPILIŞI :
FOSFAT İYONU REAKSİYONLARI:
1 ml fosfat iyonu bulunduran çözelti alınır, içine asitlendirilmiş amonyum molibat çözeltisinden 4ml ilave etdilir ve karışım ısıtılır.
OKSALAT İYONU REAKSİYONLARI :
a) Nötral oksalat ce CaCl2 çözeltisi ilave edilir.
b)Oksalat iyonu çözeltisi asitlendirilir, KMnO4 çözeltisi ilave edilir ve ısıtılır.
SÜLFİT İYONU REAKSİYONLARI:
a) Sülfit iyonu içere bir çözelti tüpe konulur veseyreltik HCl katılır.Tüpün ağzına asitli K2Cr2O7 çözeltisi ile ıslatılmış süzgeç kagıdı tutulur.
SÜLFAT İYONU REKSİYONLARI:
a)2 ml Sülfat iyonu bulunduran çözeltisi ve BaCl2 çöeltisi karıştırılır.
TİYOSÜLFAT İYONU REAKSİYONLARI :
a) Deney tüpüne 2 ml tiyosülfat iyonu içeren çözelti ve gümüş nitrat çözeltisi konur.
b)5 ml Tiuosülfat ve seyreltik HCl ve gümüş nitrat çözeltisi katılır.
c)Tiyosülfat çözeltisi üzerine iyot katıldı.
TİYOSİYANAT İYONU REAKSİYONLARI:
a)Tiyosiyanat ve yeteri kadar demir (III) klorür bir kaba konur.
b)Tiyosiyonat iyonu iceren çözeltiden 1-2 ml tüpe konulr ve üerine AgNO3 ilave edilir.
NİTRİT İYONU REAKSİYONLARI :
c)nitrat iyonlu çözelti Kl çözeltisi ile karıştırıldı. asetik asit ile asitlendirildi.
KLORÜR İYONU REAKSİYONLARI :
a) 1-2 ml clorür iyonu bulunduran çözelti ile gümüş nitrat karıştırılır.
BROMÜR İYONU REAKSİYONLARI :
a)Bromür iyonu iceren çözeltiden deney tüpüne konulur ve üzerine gümüş nitrat ilave edilir.

DENEYİN SONUÇLARI VE HESAPLAMALAR :

FOSFAT İYONU REAKSİYONLARI: a)Çözzelti ve çöken madde fosforlu sarı oldu.
OKSALAT İYONU REAKSİYONLARI : a)Mat Beyaz renkli kristallenen çözelti çöktü.
b) Renk beyaz oldu, eski haine döndü
SÜLFİT İYONU REAKSİYONLARI: a)Süzgeç kağıdı sarıdan yeşil oldu.Nişastadan sonra mavileşti
SÜLFAT İYONU REKSİYONLARI: a)Beyaz Renkli çözelti oluştu ve çözelti çöktü.
TİYOSÜLFAT İYONU REAKSİYONLARI : a)Beyaz renkli tiyosülfat çöktü,.ısıtılınca siyah maddeler ve kükürt çöktü.
b)çökelme gözlenmedi.
c)İyodun Rengi kahverengiden, şeffaf oldu.(Rengi gitti.)
TİYOSİYANAT İYONU REAKSİYONLARI: a)Zeytinyağı ve su gibi 2 faz oldu.
b)Beyaz renkli gümüş tiyosiyonat çöktü.Çökelti siyah renkte.Seyreltik HNO3 de çözünmedi
NİTRİT İYONU REAKSİYONLARI : c)H2SO4 den sonra rengi kırmızıya döndü.NaS2O3 den sonra rengi gitti.
KLORÜR İYONU REAKSİYONLARI : a)Beyaz renkli Gümüş Nitrat çöktü.
BROMÜR İYONU REAKSİYONLARI : a)Acıksarı renkli gümüş bromür çöktü, çökelti derişik amonyak çözeltisinde çözündü.HNO3 çözünmedi.
Kullanıcı avatarı
sanwhere
 
Mesajlar: 836
Kayıt: 25.04.2004
Konum: Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Bölüm: DEN
08 Tem 2004, 01:40 Başa Dön

 

DENEY ADI : BAZİK BAKIR KARBONAT, KURŞUN KROMAT

Bazik bakır karbonatın ve kurşun kromatın hazırlanması ve özelliklerinin incelelenmesi.
Bazik bakır karbonat Malahit yeşili olarak bilinir.
Kurşun kromat kurşunun en önemli pigmentidir, teknikte sarı boya olarak kullanılır, krom sarısı adını alır.

DENEYİN SONUÇLARI VE HESAPLAMALAR :
2Cu(NO) 3H O + 2Na Co ------------> CuCO . Cu(OH) + CO + 4 NaNo

H+
2Pb(CH COO) .3H O +K Cr O -------------> 2PbCrO + 2KCH COO + 2CH COOH


1.çözeltide:
Bazik Bakır karbonat + Su
Su amfoter olduğu için, bu durumda ait özelliği göstermiştir, olayın sonunda Tuz oluşmuştur.
2.çözeltide
Bazik Bakır karbonat + Amonyak
Amonyak baz olduğundan, baz baz birbirleri arasında sadece çözelti oluştururlar.
3.çözeltide
Kurşun Kromat + Su
Su amfoter olduğundan, bu deneyde baz özelliği göstermiştir, olayın sonunda Tuz oluşur.
4.çözeltide
Kurşun Kromat + Amonyak
Amonyak baz olduğundan, asitlendirilmiş Kurşun kromatla, Tuz oluşturur.

Teorik Verim:
Kullanıcı avatarı
sanwhere
 
Mesajlar: 836
Kayıt: 25.04.2004
Konum: Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Bölüm: DEN
08 Tem 2004, 01:40 Başa Dön

 

İYODİMETRİ

Malzemeler :Potasyum bikromat
Potasyum iyodür
Sülfirik asit
Sodyum tiyosülfat
Nişasta
Distile su
Erlen
Pipet
Mezür
Büret

Amaç :Volumetrik bir analiz olan iyometri ile iyot miktarının saptanması.

Bilgi :İyodimetri,redox(indirgenme,yükseltgenme) reaksiyonlarına dayanan volumetrik bir analiz
şeklidir.Tüm iyodimetrik reaksiyonlar nötral yada asidik ortamda gerçekleşir.Çünkü iyodür iyonları asit ortamda yükseltgeyiciler varlığında serbest iyona yükseltgenir.Deneyde kullanılan nişasta,ortamdaki iyodürün varlığını saptamak için, renk ayracı olarak kullanılır.
Reaksiyon :

I +2Na S O -----> 2NaI + Na S O
Yarı Reaksiyon :
I + 2e¯ -----> 2I¯
2S O -----> S O ¯ + 2e¯
I + 2S O ¯ -----> 2I¯ + S O ¯

Deneyin Denklemi : K Cr O + 6Kl + 7H SO ----->Cr(SO ) + 4K SO + 7H +3I
I + 2 Na S O -----> 2NaI + Na S O

Sonuçlar : eI .F.N.V
mI = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1000
mI : Numunedeki iyot miktarı (g)
eI : İyodun eşdeğer-gramı (126.92)
İyodun eşdeğer-gramı = Ma/T (iyodun tesir değerliği=2) = Ma/2 olur.Ortamda iyodür olduğundan I / 2 = I/1 olur. Sonuç olarak eI = Ma/1 = 126.92/1= 126.92 olur.
F : Na S O çözeltisinin faktörü
N : Na S O çözeltisinin normalitesi
V : Harcanan Na S O çözeltisinin hacmi (ml)
Kullanıcı avatarı
sanwhere
 
Mesajlar: 836
Kayıt: 25.04.2004
Konum: Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Bölüm: DEN
08 Tem 2004, 01:41 Başa Dön

 

DENEY ADI : KATYONLARI TANIMA REAKSİYONLARI
Önemli metal iyonlarının çeşitli kimyasallarla verdiği reaksiyonların kalitatif olarak incelenmesi.

DENEYIN YAPILIŞI :
DEMİR (II) İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)1-2 ml demir(II) ve üzerine sodyumhidroksit konulur.
b)Demir iyonları iceren cozeltiden alınır, K4Fe(CN)6 konulur.
DEMİR (III) İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Demir iyonları iceren cozeltiden alınır, üzerine potasyum ferri siyanür konulur.
b)Demir iyonları iceren cozeltiden 1-2 ml alınır, Na2HPO4 aşırısı katılır.
ALİMİNYUM İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Aliminyum iyonları iceren bir cozeltiden 1-2 ml alınır, üzerine sodyum hidroksiy konulur.
KROM İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Krom iyonları iceren bir cozeltiden alınır, üzerine aşırı amonyak çözeltisi ilave ediiir.
b)Cr çözeltisinden 1-2 ml alınır ve sodyum hidroksit ilave edilir.
COBALT İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Co iyonları iceren cozeltiden alınır, ve uzerine sogukta sodyum gidroksit ilave edilir.
NİKEL İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Ni iyonarı iceren cozeltiye, NaOH cozeltisi iilave edilir.
b)Nikel iyonları iceren bir cozeltiden alınır bunun uzerine amonyak ilave edilir, daha sonra gliko dimetil ilave edilir.
MANGAN İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Mn iyonları iceren cozeltiden anlınır,uzerine sodyum hidroksit ilave edilir
c)Mn iyonları iceren cozeltiden anlınır, H2SO4,HNO3 veya H3PO4 asitleri ile asitlendirilir.
KURŞUN İYONU REAKSİYONLARI :
a)Kurşun iyonları içeren cözeltiden alınır ve ve uzerine K2CrO4 ilave edilir.
DENEYİN SONUÇLARI VE HESAPLAMALAR :
DEMİR (II) İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Fe(OH)2 havanın oksijeninde yükseltgenerek demir (III) hidroksidi oluşturur.
b)atmosfer kosullarında K2Fe[Fe(CN)6] yükseltgenerek, potasyum ferrosiyanürü oluşturur. rengi acık mavidir.
DEMİR (III) İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Mavi renkli güç çözünen komplex tuz oluşur.
b)sarımsı beyaz renkte demir(III)fostat çöker
ALİMİNYUM İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Beyaz jelatimsi bir çökelek oluşur
KROM İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Jelatimsi çökelti çöker, sonra menekşe pembesi renginde bir çözelti oluşur.
b)Cr(OH)3 oluşur. asit ve bazlarda çözünür.
COBALT İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Mavi renkli bazik bir tuz oluşur.
NİKEL İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Yeşil renkli bir çökelti oluşur.
b)Pembe renkli bir çözelti oluşur.
MANGAN İYONLARININ REAKSİYONLARI :
a)Beyaz renkli çökelek oluşur.
c)Pmbe renkli MnO4- oluşur.
KURŞUN İYONU REAKSİYONLARI :
a)Sarı renkli bir çökelek oluşur.
Kullanıcı avatarı
sanwhere
 
Mesajlar: 836
Kayıt: 25.04.2004
Konum: Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Bölüm: DEN
08 Tem 2004, 01:41 Başa Dön

 

DENEY ADI : Kalorimetrik yöntemle Ph tayini
DENEYIN YAPILIŞI : Ph'ı bilinmeyen bir çözeltinin, renkKarşılaştırması ile Ph' ını bulmak.
Ph'ını bulmak istediğimiz çözeltiye Ph kağıdı batırarak yaklaşık bir Ph değeri bulduk. Sonra ortalama Ph aralığında karşılaştırma yaparak yeni çözeltiler hazırladık. Bu tip çöeltilere tampon çözeltiler denir. Bu çözeltilerin içine 2-3 damla indikatör (renklendirici) kattık ve renkleri daha önce kaba Ph'ını bulduğumuz çözeltiyle karşılaştırdık. Renk benzerliğinden yararlanarak çözeltinin Ph'ını bulduk.

DENEYİN SONUÇLARI VE HESAPLAMALAR :

Ph = -Log [H+]
Ph = pK + Log Ctuz / Casit ==> Tampon Çözelti
Ph = pK + Log 0,06M / 0,06 M
Ph = pK + Log 1 Log1 = 0 =>
Ph = pK
Pk = 7,17 = -Log [K]

-7,17
pK = 10
pK = -Log[K]
-7.17
pK = -Log[1,8x10 ]
Ph = -2,55
Kullanıcı avatarı
sanwhere
 
Mesajlar: 836
Kayıt: 25.04.2004
Konum: Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Bölüm: DEN
08 Tem 2004, 01:41 Başa Dön

 

DENEY ADI : SABUN EDESİ VE ÖZELLİKLERİ


DENEYIN YAPILIŞI : Sabunların buyuk bir kısmı zayıf organik yağ asitlerinin çözünebilen sodyum ve potasyum tozlarıdır.Sodyum stearat en yaygın ticari sabundur.Stearat iyonu aktif temizleme ajanıdır.İyonik ucludur dolayısıyla suda iyi çözünmektedir.Sabunda karşılaşılan en yaygın problem sert su içersinde kullanılmasıdır, sabun sert suda yumusak bir katı oluşturur.

Bitkisel yağ etil alkolle karıştırılır, etil alkol deneyi hızlandırır.Kuvvetli karıştırılır.Tuz çözeltisi ilave edilir.Isıtıcıda hamur kıvamına gelinceye kadar karıştırılır.Sogumaya bırakılır.Sonra doymus NaCl
çözeltisi eklenir.Na ve Cl iyonları polar su molekullerine bağlanır ve suyun sabundan ayrılmasına yardım eder.Sonra çözelti soguk sudan geçirilir ve kurutulur.


DENEYİN SONUÇLARI VE HESAPLAMALAR : Temizleme Testi: Bir parca sabun alınarak el yıkanır.Eger NaOH cozeltisi yeteri miktar konulmuşsa ellere kayganlık verir. Fazlası elleri kurutur ve sertleştirir.


Sert Suda Reaksiyonlar: Sabun Çözeltisinin içine bir kaç damla sert su ilave ettiğimizde, sabunun katılaşıp dibe çöktüğünü ve köpürmediğini gördük.

Sabun + Etil Alkol ----Fenol---> Yumuşak Katı -----> Sertlik

Baziklik: Çözeltiye birkaç damla indikatör damlatıp renk değişimini gözledik. Kırmızı olan rengi bize çözeltinin içinde fazla miktarda NaOH olduğunu gösterdi. Fazla NaOH cildi tahriş edebilir.

Sabun + Etil Alkol + Fenol Ftalein -----> Kırmızı Renk----> Bazik.
Kullanıcı avatarı
sanwhere
 
Mesajlar: 836
Kayıt: 25.04.2004
Konum: Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Bölüm: DEN
08 Tem 2004, 01:42 Başa Dön

 

DENEY ADI : Su sertliğinin tayini ve giderilmesi.

DENEYIN YAPILIŞI : Sert su , içinde toprak alkali metalleri,toprak metalleri ve bazı geçiş metallerini

bulunduran sudur.

1 - Sertlik Tayini 6,5 x 0,01 x 1000 x 100
a - EDTA ile; Kitapta belirtilen yollar izlendikten sonraki değerler;FSD = __________________ = 13
50x10
b - Ayarlı sabun çözeltisi ile; 40 ml saf su + 4ml sabun çözeltisi karıştırıldıktan sonra köpük tabakası

oluştu ve 5 dk. çözeltinin üstünde kaldı.FSD = 13

2 - Sertliğin Giderilmesi
Kimyasal Yöntemle ; 100ml setsuya 10 ml %5 lik NaOH ve 10 ml %5 lik Na Co ilave edilir,
2 3
karıştırıldıktan sonra 10- 15 dakika bekleyin, ve süzün, süzülmüş sıvıdan 10 ml. hidrometre şişesine koyun ve saf

su ile 10 ml. ye tamamlayın.

Fiziksel yöntemle ; 100 ml sert su alıp %33 u buharlaşıncaya kadar kaynatın. Sonra saf sudan ilave edilerek

100 ml ye tamamlandı. FSD = 4

DENEYİN SONUÇLARI VE HESAPLAMALAR :

Su sertliğinin tayini ve giderilmesinin yolları öğrenildi.

a - 100 ml. sert su + 10 ml. %5 lik NaOH +10 ml. %5 lik Na OH saf su ile 40 ml. 'ye tamamlandı FSD = 13
2 3
oldu.

b - Kaynatma ile yapılan deneyde, sert suyun 1/3 ü buharlaştırıldı ve üzerine destile su ilave edildi 100 ml

ye tamamlandı. FSD = 4
Kullanıcı avatarı
sanwhere
 
Mesajlar: 836
Kayıt: 25.04.2004
Konum: Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Bölüm: DEN
08 Tem 2004, 01:42 Başa Dön

 

ZAYIF ELEKTROLİTLERİN İYONİZASYON
SABİTLERİNİN BULUNMASI

______PH KAĞIDI PH METRE H+ ______ %H ________ K_______
_2 _2
1 M : 2 : 2,21 : 10 : 1 :4.88x10

_2 _2
0,1 M : 2,3 : 2,56 : 10 : 10 :6.5x10

_3 _3
0,01 M : 3 : 2,85 : 10 : 10 :8.1x10

_5 -2 _5
0,1M Tampon Çözelti: 4,5 : 4,21 : 10 : 10 :1,8x10

-PH
PH = -Log[H+] => [H+] = (10 )


Ka = _____
M
--------------------------o-----------------------------
Tampon Çözelti için ;
_
C(3H)COOH <==> C(3H)COO + Hº
0,1 0 0
0,1-x x x
_
K=[C(3H)COO][H+] / [C(3H)COOH] = [x][x] / (0,1 - x) = [x]² / 0,1 olur burdan,
[C(3H)COOH den alınan miktar (x) çok küçük olduğundan önemsenmez.]

PH = Pka +Log ([Tuz] / [Asit]),
Log ([Tuz] / [Asit]) = 0 => PH = Pka,
Pka = -Log (Ka) => PH = -Log (Ka) olur.

Ka = _____ , son olarak
M

PH = -Log (______) olur.
M
--------------------------o-----------------------------
%H hesaplamak için;

%H = x Molaritede H+ kadar varsa 100 de ne kadar vardır orantısını kurarız, burdan

1M için; 0,1 M için; 0,01 M için;
_2 _2 _3
%H = 1M 10 ise % H = 0,1M 10 ise %H=0,01M 10 ise
100 de a kadar, 100 de b kadardır. 100 de c kadardır.
a = 1 b = 10 c = 10 olur.
Kullanıcı avatarı
sanwhere
 
Mesajlar: 836
Kayıt: 25.04.2004
Konum: Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Bölüm: DEN
08 Tem 2004, 01:42 Başa Dön

 

arkadaşlar bu ders için hangi hocayı tavsiye edersiniz?

Nevin Öztekin
Gülcemal Yıldız
İpek Becerik
Gönül Yapar
Hürrem İnce
Zehra Bayır
Sami Şahin
Behice Şebnem Seselan
Yeşim Hepuzer Gürsel
Kullanıcı avatarı
secretblood
 
Mesajlar: 284
Kayıt: 12.09.2004
Konum: Makina
Bölüm: MAK
16 Eyl 2004, 16:08 Başa Dön

 

lab larda hocanın bi önemi yoktu benim aldığım zamanlar asistanlar gelio zaten lablara ders programına uyan bi tanesini al farketmez.
Kullanıcı avatarı
fake
 
Mesajlar: 36
Kayıt: 29.04.2004
Bölüm: DEN
16 Eyl 2004, 16:13 Başa Dön

 

tamam saol, peki kIM 101 için ne dersin aynı hocalardan hangisi daha iyi anlatır, sıkmaz insanı?
Kullanıcı avatarı
secretblood
 
Mesajlar: 284
Kayıt: 12.09.2004
Konum: Makina
Bölüm: MAK
16 Eyl 2004, 16:16 Başa Dön


Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 22 misafir